XGMA ครึ่งแขวน

XGMA ครึ่งแขวน

XGMA ครึ่งแขวน

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

แนะนำให้รู้จัก

เทคโนโลยี

ขนาด

อืมมม .

12400

ความกว้าง

2498

อืมมม

2755

ขนาดภายในรถ

อืมมม .

12060

ความกว้าง

2300;2250

อืมมม

600

อดีตหน้า

8000

การจัดอันดับคุณภาพของโหลด

30500

คุณภาพรวมสูงสุด

38500

หมายเลขแกน

3

ช่วงล้อ

7170+1310+1310

ดอกยางยาง

1840

มุมซ้าย

16.5

สปริงเหล็ก

7

คุณสมบัติยาง

11.00-20

หมายเลขยาง

12

 

 

 

แท็ก

ฝากข้อความไว้:

ส่งคำสั่งซื้อตอนนี้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ส่งคำสั่งซื้อตอนนี้