ติดต่อเรา

  • 23rd Floor, Qixing 1st Building, No.1 Qixing West Road, Siming District, Xiamen
  • furniture@roydomgroup.com(furniture)
  • victor@roydom.cn(auto)
  • +86 15060708623(auto)
  • +0086 18605025808(furniture)
  • +86 592-5325450(auto)
  • +86 592-5362097(auto)